Program konferencie

ŠTVRTOK 20. apríla 2023
8.00 – cca 16.30 hod.

Stretneme sa o:

JAK POROZUMĚT LIDSKÉMU VZTAHU A JEHO DŮSLEDKŮM V PROŽÍVÁNÍ?

PhDr. Jan Svoboda

Rodíme se totálně závislí na vztahu – a závislí na vztazích také umíráme. Jejich porozumění je tedy klíčem k emocím, k prožívání sebe, všech a všeho ostatního.

Cílem přednášky je praktickým a jednoduchým cvičením objasnit základ celé problematiky, dále nabídnout informace o vzniku emocí, jejich smyslu a možné regulaci jak u dětí, tak dospělých.PREČO JE OROMOTORIKA DÔLEŽITÁ A AKO JU MÔŽEME ROZVÍJAŤ?

PaedDr. Adelaida Fábianová

Každým rokom pribúdajú deti s narušenou výslovnosťou, ktorej predchádza aj nedostatočná orálna motorika, tzv. oromotorika. V dôsledku psychomotorického oneskorenia, oslabeného svalového napätia či pretrvávajúcich zlozvykov dochádza ku komplexu symptómov, ktoré bránia dieťaťu ovládať  svalové napätie artikulačných orgánov, posturu tela či postavenie hlavy. Táto oslabená pohybová koordinácia vrátane správnych a cielených pohybov jazyka, pier a sánky vplýva na nielen na reč, ale i na prijímanie potravy.

Oromotorika zahŕňa jemné pohyby celého artikulačného aparátu, preto je i cieľom cvičení zlepšenie koordinácie pohybu, jeho rozsahu a adekvátna rýchlosť precvičovaného svalu.

Prednáška sa zameria na oromotorické cvičenia hravou formou s použitím pomôcok, ktoré sú bežne dostupné v každej domácnosti a sú vhodné i na skupinové aktivity.


Témy pôjdu do hĺbky, vždy bude vyhradený aj priestor na otázky účastníkov a diskusiu.

 

AKO VYUŽIŤ POTENCIÁL VLASTNÉHO HLASU A TAJOMSTVO TICHA?

Mgr. art. Lenka Barilíková Spišáková, ArtD.  

Chcete rozprávať nahlas bez námahy a bez kriku? Potrebujete zaujať a ani zvýšeným hlasom a krikom to už naozaj nejde? 

Skúsime sa spolu zamyslieť nad tichom, akú úlohu má ticho a pauza v reči, v prejave. Budeme hovoriť o možnostiach a nových kvalitách hlasového prejavu alebo prejavu vôbec. Ticho hovorí tiež. Tajomstvo hlasu  je v tichu, ktoré mu predchádza. Ticho, nech je akokoľvek prínosné, bez možnosti znenia stráca svoje možnosti.

V interaktívnej prednáške zažijete nové spôsoby otvorenia hlasu a lektorka ponúka návod na to, aby ste dokázali používať svoj hlas tak, aby vás bolo počuť, tak aby ste si nenamáhali hlasivky a bolo vám to príjemné. Aby hlas vyjadroval osobnosť a znel sebavedomo. Ukážeme si, ako využiť potenciál vášho hlasu, aby ste ním dokázali zaujať a zároveň si ho šetrili.


AKO FUNGUJE A UČÍ SA MOZOG DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU?

PhDr. Robert Krause, PhD., MBA

Praktická prednáška prinesie odhalenie fungovania detského mozgu v predškolskom období. Prednášajúci bude hovoriť o základných aspektoch kognitívneho, ale aj neuropsychologického vývinu detského mozgu.

Pragmatickým a interaktívnym spôsobom na konkrétnych ukážkach si nacvičíte reakcie na rôzne modelové situácie a počas prednášky sa dozviete aj tipy, ako rozvíjať kreativitu, zveľaďovať abecedu mozgu. Témou budú aj spôsoby, ako podporiť dozrievanie detského mozgu v tejto významnej vývinovej perióde.


Zmena programu vyhradená.