Program konferencie

PIATOK 19. apríla 2024
8.00 – cca 17.00 hod.

AKO VYCHOVÁVAŤ DETI V DIGITÁLNEJ DOBE

(A NEZBLÁZNIŤ SA)?

Ing. Peter Šebo, marketér, pedagóg, lektor

 • Aké sú pozitíva a negatíva digitálnej doby?
 • Čo deťom hrozí?
 • Čo môžeme ako rodičia/učitelia/vychovávatelia robiť?

Prednáška plná aktuálnych informácií o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre deti aj rodiny. Prednáška bude obohatená o výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života. Je určená všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v téme výchovy v online svete.


AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ?

Mgr. Denisa Zlevská, psychoterapeutka

 • Čo je to syndróm burn out a kedy nám hrozí?
 • Ako mu predchádzať?
 • Ako byť v práci odolnejším a vyrovnanejším?

Praktická prednáška/interaktívny workshop zoznámi účastníkov s príčinami, príznakmi, priebehom a dôsledkami syndrómu burn out, ako i s konkrétnymi spôsobmi jeho prevencie v praxi.

Identifikujeme, aké myslenie otvára bránu k prepuknutiu syndrómu vyhorenia. Pohľadáme osobné zdroje a postavíme ochranné piliere životnej pohody a rovnováhy. Spoločne zvýšime svoju schopnosť  narábať efektívnejšie so životnou energiou a tak napĺňať život zmyslom.

AKO HRAVÝM SPÔSOBOM PODPORIŤ VÝVIN SLOVNEJ ZÁSOBY DETÍ VO VEKU 3 – 6 rokov? 

 • Ako sa vyvíja reč dieťaťa od narodenia po vstup do školy?
 • Akými stratégiami podporiť slovnú zásobu?
 • Aké aktivity sú vhodné v domácom prostredí či v kolektíve MŠ?

Komunikačné schopnosti sú nevyhnutné pre náš kontakt s druhými ľuďmi. A hoci slovná zásoba nám rastie až do dospelosti, predsa je detský vek výnimočným obdobím. Usilujeme sa, aby do školy vstupovalo dieťa vybavené okrem iného aj dostatočnými jazykovými schopnosťami, keďže tie významným spôsobom ovplyvňujú jeho úspešné zaškolenie.

Počas prednášky si povieme, ako vyzerá vývin reči detí od narodenia po vstup do školy a aké sú možné komplikácie vo vývine jazykových schopností. Zistíme, aké stratégie môžeme používať na podporu celkového jazykového vývinu, pričom bližšie sa zameriame na oblasť slovnej zásoby. Prakticky si ukážeme, ako vhodne a hravo rozvíjať slovnú zásobu detí – či už v prostredí MŠ, poradenského zariadenia alebo v domácom prostredí. Predstavíme tiež novú pomôcku, ktorá je určená práve na rozvoj slovnej zásoby detí vo veku 3 – 6 rokov.


AKO HUDBOU ZLEPŠIŤ POZORNOSŤ DETÍ?

(hudobný workshop)

Roman Ondrejka, DiS. art, profesionálny hudobník, pedagóg

 • Je hudba pre každého?
 • Ako hudba ovplyvňuje vnímanie detí?
 • Ako efektívne využiť hudbu v MŠ?

Hudobný workshop nás vtiahne do sveta hudby, zoznámime sa s inovatívnymi hudobnými metódami, ktoré prinášajú nielen radosť zo života, ale urobia ho aj oveľa krajším. Zaoberať sa budeme aj témou, ako pomocou grafomotorických cvičení prepojených s hudbou podporiť správny psychomotorický vývoj detí.


Témy pôjdu do hĺbky, vždy bude vyhradený aj priestor na otázky účastníkov a diskusiu.

 

AKO HRAVÝM SPÔSOBOM PODPORIŤ VÝVIN SLOVNEJ ZÁSOBY DETÍ VO VEKU 3 – 6 rokov? 

PhDr. Lucia Palugyayová, logopedička

 • Ako sa vývija reč dieťaťa od narodenia po vstup do školy?
 • Akými stratégiami podporiť slovnú zásobu?
 • Aké aktivity sú vhodné v domácom prostredí či v kolektíve MŠ?

Komunikačné schopnosti sú nevyhnutné pre náš kontakt s druhými ľuďmi. A hoci slovná zásoba nám rastie až do dospelosti, predsa je detský vek výnimočným obdobím. Usilujeme sa, aby do školy vstupovalo dieťa vybavené okrem iného aj dostatočnými jazykovými schopnosťami, keďže tie významným spôsobom ovplyvňujú jeho úspešné zaškolenie.

Počas prednášky si povieme, ako vyzerá vývin reči detí od narodenia po vstup do školy a aké sú možné komplikácie vo vývine jazykových schopností. Zistíme, aké stratégie môžeme používať na podporu celkového jazykového vývinu, pričom bližšie sa zameriame na oblasť slovnej zásoby. Prakticky si ukážeme, ako vhodne a hravo rozvíjať slovnú zásobu detí – či už v prostredí MŠ, poradenského zariadenia alebo v domácom prostredí. Predstavíme tiež novú pomôcku, ktorá je určená práve na rozvoj slovnej zásoby detí vo veku 3 – 6 rokov.


AKO VYCHOVÁVAŤ DETI V DIGITÁLNEJ DOBE

(A NEZBLÁZNIŤ SA)?

Ing. Peter Šebo, marketér, pedagóg, lektor

 • Aké sú pozitíva a negatíva digitálnej doby?
 • Čo deťom hrozí?
 • Čo môžeme ako rodičia/učitelia/vychovávatelia robiť?

Prednáška plná aktuálnych informácií o digitálnom svete – o jeho príležitostiach a hrozbách pre deti aj rodiny. Prednáška bude obohatená o výchovné tipy a triky, ktoré sa dajú ihneď aplikovať do života. Je určená všetkým, ktorí sa chcú zorientovať v téme výchovy v online svete.

AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ?

Mgr. Denisa Zlevská, psychoterapeutka

 • Čo je to syndróm burn out a kedy nám hrozí?
 • Ako mu predchádzať?
 • Ako byť v práci odolnejším a vyrovnanejším?

Praktická prednáška/interaktívny workshop zoznámi účastníkov s príčinami, príznakmi, priebehom a dôsledkami syndrómu burn out, ako i s konkrétnymi spôsobmi jeho prevencie v praxi.

Identifikujeme, aké myslenie otvára bránu k prepuknutiu syndrómu vyhorenia. Pohľadáme osobné zdroje a postavíme ochranné piliere životnej pohody a rovnováhy. Spoločne zvýšime svoju schopnosť  narábať efektívnejšie so životnou energiou a tak napĺňať život zmyslom.


AKO HUDBOU ZLEPŠIŤ POZORNOSŤ DETÍ?

(hudobný workshop)

Roman Ondrejka, DiS.art, profesionálny hudobník, pedagóg

 • Je hudba pre každého?
 • Ako hudba ovplyvňuje vnímanie detí?
 • Ako efektívne využiť hudbu v MŠ?

Hudobný workshop nás vtiahne do sveta hudby, zoznámime sa s inovatívnymi hudobnými metódami, ktoré prinášajú nielen radosť zo života, ale urobia ho aj oveľa krajším. Zaoberať sa budeme aj témou, ako pomocou grafomotorických cvičení prepojených s hudbou podporiť správny psychomotorický vývoj detí.


Témy pôjdu do hĺbky, vždy bude vyhradený aj priestor na otázky účastníkov a diskusiu.

 


Zmena programu vyhradená.