Program konferencie

ONLINE: SOBOTA 28. novembra 2020

AKO SA UČÍ MOZOG DIEŤAŤA A ČO S NÍM ROBIA DISPLEJE

MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP (CZ)

Nové storočie prináša najdramatic-kejšie zmeny pre ľudstvo od jeho počiatkov. Ide najmä o nástup technológií, ktoré však fungujú ako dvojsečná zbraň. Technologicko-vedecké pokroky nám síce zlepšujú život, ale premena k umelej forme komunikácie odbúrava evolučné schopnosti nášho mozgu. Hrozí ďalší rozklad rodiny, ľudských vzťahov a ľudstva samotného. A ako je to s deťmi a technológiami?

Príďte si vypočuť vedecky podložené výsledky najnovších výskumov, odovzdané stručne a zrozumiteľne popredným neurológom a súčasne aj primárom na univerzite v Yale. Ako funguje a učí sa mozog dieťaťa a ako naň vplývajú počítačové hry, čítanie prostredníctvom obrazoviek,  komunikácia cez čety a sociálne siete?

Tešiť sa môžete aj na autogramiádu čerstvej knihy autora „Deník doktora z Mrnic“. Ide o čiernu komédiu, ktoré vskutku predstavuje dokonalý sociologický rozbor českej spoločnosti.      


REHABILITAČNÉ CVIKY ZÁBAVNE ALEBO PRAKTICKY O VÝVOJOVEJ KINEZIOLÓGII

Mgr. Andrea Ballová

Čo je vlastne vývojová kineziológia? Aký program máme zapísaný v centrálnom nervovom systéme? A má ho každý? Ako dlho ostane nezmenený? Prečo sa mení a je možné ho obnoviť? Ako?

Medveď, chrobáčik, kobylka – je to ZOO? Dá sa vývojovka robiť zábavne? Pozrieme sa spolu na to, čo je vývojovka a prečo je dobré ňou pracovať. Zamyslíme sa, prečo to deťom v materských školách ide ľahšie ako starším deťom. Budeme sa pohybovať ako medveď, zahráme sa na chrobáčika či kobylku. A vymyslíme aj rôzne iné hry, aby nám bolo veselo.

16 MALIČKOSTÍ, NA KTORÉ BY SME PRI VÝCHOVE DETÍ NEMALI ZABÚDAŤ

Mgr. Jiří Halda (CZ)

O tom, či z dieťaťa vyrastie spokojný, zrelý, vyrovnaný a šťastný dospelý, sa rozhoduje už v materskej škole. Čo môžeme ako rodičia a ako učitelia robiť, aby sa tak stalo? Čo je tých 16 esenciálnych vecí, na ktoré by sme nemali zabúdať?

Ide o vývojové potreby konkrétnych systémov vedomia, ktoré okrem dynamiky osobnosti vytvárajú  aj kvalitu prežívania, životnú odvahu a tvorivosť.  

Detstvo je obdobím, keď máme biologické predpoklady dieťaťa pomôcť uviesť do života, sprostredkovať dieťaťu svet ako niečo, v čom sa vyzná, nebojí sa ho, zvedavým a tvorivých spôsobom sa doň zapojí. Slúži na to predovšetkým to, ako deťom rozvíjame systém potrieb, ktoré majú svoje logické poradie, a záleží na podstatných detailoch. Ide napríklad o vývoj intimity, samostatnosti, prijatie pravidiel... Prednáška bude stručne ale prakticky obsahovať tie hlavné z nich.


V online chate sa môžete spýtať  prednášajúcich na všetko, čo vás o deťoch zaujíma – ich mozgu, učení, emóciách, sociálnej zrelosti, výchove či pohybovom vývoji...

POMÔŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL SÁM! – PEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORI V PRAXI

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

„Buď mojím sprievodcom pri poznávaní sveta, chcem naplno využiť svoj potenciál! Potrebujem sa hýbať, vidieť, počúvať, dotýkať sa, ovoniavať, ochutnávať. A maj ma rád také, aké som!“ Takto stručne by sa dala zhrnúť montessori pedagogika pre deti v predškolskom veku.

Dieťa disponuje výbavou, ktorá mu umožňuje poznávať svet. Jeho motorika, zmysly a vôľa objavovať ho robia kompetentným, aby samo budovalo svoje zručnosti, schopnosti a rozvíjalo osobnosť. Mária Montessori ponúka okrem princípov a zásad bohatý repertoár senzomotorických aktivít a postupov, ktoré pomáhajú napĺňať tieto potreby dieťaťa. Sú konkrétne – hmatateľné a postupne vovádzajú dieťa do sveta abstrakcie, rozvíjajú jeho individuálny potenciál. Spoločne sa pozrieme na niektoré z týchto aktivít a možno si aj vyskúšame, ako „ruka rozvíja ducha“.


Zmena programu vyhradená.