Mgr. Barbora Okruhľanská

Odborníčka na mediálnu výchovu. Je riaditeľkou digitálnej a eventovej agentúry PS:Sunrise v Košiciach.

Vyštudovala Masmediálnu fakultu UCM v Trnave, pracovala ako šéfredaktorka, odborná redaktorka či marketingová špecialistka. Niekoľko rokov sa venuje prednášaniu a redakčnej činnosti o mediálnej výchove v digitálnom svete. S manželom a dvomi deťmi žije v Košiciach.

Ing. Peter Šebo

Vysokoškolský pedagóg a lektor. Od roku 2006 rokov sa profesionálne venuje online prostrediu a reklame​.

Momentálne vedie svoju agentúru PS:Digital, ktorá je spontánne najznámejšou digitálnou marketingovou agentúrou na Slovensku. Prednáša tiež na slovenských či zahraničných konferenciách a vyučuje na univerzitách​.​

 

Barbora Okruhľanská a Peter Šebo sú tvorcami podcastu Digitálni rodičia, ktorého cieľom je vzdelávať rodičov detí vo veku 0 – 18 rokov o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách. Snahou je priblížiť rodičom svet ich detí a vnúčat, aby ho nielen lepšie pochopili, ale boli v ňom aj správnymi sprievodcami vo výchove. Na sociálnych sieťach zverejňujú aj krátke videá s názvom Digitálny popcorn. Nájdete v nich rôzne výchovné inšpirácie, tipy, triky, hacky, ktoré pomáhajú kúsok po kúsku digitálnemu svetu čoraz lepšie rozumieť. 

Na našej konferencii ponúknu aktuálnu tému o výchove detí v dnešnej digitálnej dobe.

Mgr. Oľga Tokárová, PhD.

Logopedička zo SCPP Inštitút detskej reči. Spoluautorka publikácie Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Vedie individuálne i skupinové terapie detí, vzdeláva budúcich logopédov.

Podieľala sa na realizácii kurzov fonematického uvedomovania u detí predškolského veku a taktiež odborných kurzov pre logopédov. Má prax i v poskytovaní supervízií odborným zamestnancom. Rada pracuje s rodičmi detí pri skupinových kurzoch. Vo svojom osobnom živote je mamou dvoch dcér. Rada číta a jazdí na koni.

Mgr. Mária Ruhalovská

Logopedička špecializujúca sa na logopedickú intervenciu detí v ranom veku. Venuje sa tiež deťom s vývinovou jazykovou poruchou, oneskoreným vývinom reči, ako aj narušenou zvukovou rovinou reči v predškolskom veku.

Pracovala ako logopedička v Dialóg, spol. s r. o., bohaté praktické skúsenosti získala tiež v Inštitúte detskej reči. Má skúsenosti s vedením skupinových logopedických kurzov pre deti (Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Kurz interaktívneho čítania), ako aj rodičov. Spolupodieľala sa na vzdelávaní odborných zamestnancov v rámci inovačného vzdelávania a kurzov pre logopédov v rámci Inštitútu detskej reči. Veľmi obľubuje tvorbu logopedických pomôcok, hier a pracovných listov, ku ktorej ju inšpirujú jej malí klienti na logopédii. Aktuálne pracuje ako logopedička v Centre poradenstva a prevencie Púchov. Voľný čas trávi čítaním, pečením a nepohrdne ani dobrým fantasy filmom.

Prednášajúce predstavia zaujímavé informácie o tom, ako hravo podporiť slovnú zásobu 3- až 6-ročných detí.

 

Mgr. Denisa Zlevská

Psychologička s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom v systemickom prístupe. Spolu so svojím manželom Miroslavom ja autorkou projektu Vzťahovo. Krajinu vzťahov priviedli k životu preto, aby v nej každý našiel dobrú radu, inšpiráciu i efektívnu odbornú pomoc.

Jej misiou je spájať psychologické poznatky s praktickými témami života a priniesť užitočné informácie jazykom, ktorému všetci rozumieme. Ako psychoterapeutka a lektorka sa vo svojej praxi dlhodobo venuje témam medziľudských vzťahov, špecificky sa zameriava na tému syndrómu vyhorenia a na všetko, čo súvisí s optimálnym psychickým zdravím. Založila a riadi poradenské Centrum pre tréning a rozvoj, kde poskytuje poradenstvo pre páry i individuálnych klientov, ako aj supervíziu pre pomáhajúce profesie. 

Jej praktická prednáška sa bude venovať téme syndrómu vyhorenia. 

Roman Ondrejka, Dis. art

Učiteľ hudby a profesionálny hudobník. Vyštudoval hudobné konzervatórium v Bratislave. Hudbe sa v rôznych podobách venuje už viac než 35 rokov. Učí deti aj dospelých hrať na hudobné nástroje, ako sú trúbka, lesný roh, pozauna, tenor, heligón, zobcová flauta, saxofón, bicie, klavír, keyboard a venuje sa aj spevu.

Spolu so svojou ženou Katkou je autorom projektu Hudba v srdci a výučbovej a terapeutickej metódy Muzikograma – spoznaj hudbu srdcom, ktorý je unikátnym spôsobom vnímania hudby za pomoci grafických obrázkov.

Jeho poslaním je pomáhať deťom objavovať a budovať lásku k hudbe pomocou inovatívnych výučbových metód.

Praktický hudobný workshop prinesie námety, ako zlepšiť hudbou pozornosť detí. 

Konferenciou bude sprevádzať:

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková

Pedagogička a redaktorka. Pôsobila v školstve i v štátnej správe. V roku 2009 založila spolu s E. Hodkovou pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, ktoré vedie. Viac ako štrnásť rokov sa venuje redigovaniu a tvorbe materiálov pre deti a pedagógov. Organizuje vzdelávacie podujatia a webináre pre učiteľov i rodičov a od roku 2017 konferenciu o celostnom rozvoji dieťaťa HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE...
Je spoluautorkou pracovných zošitov Bodka a Čiarka – hra s ceruzkou, Bodka a Čiarka v rozprávkach,  autorkou edukariet Hry so slovami a vetami... a myšlienky autokorektívnych kariet edície ROBOT EDKO. Pre deti napísala na základe osobnej skúsenosti knižku: O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom, za ktorú získala v r. 2021 na podujatí OZ Malíčka pod záštitou prezidentky SR ocenenie Purpurové srdce. Na besedách s deťmi hovorí o tom, že každé dieťa je výnimočné, že k šťastiu netreba veľa a deti so zdravotným znevýhodnením túžia po kamarátstve a celkom obyčajnom živote.
Ako lektorka viedla niekoľko webinárov o možnostiach rozvoja detí s viacnásobným znevýhodnením. V roku 2022 ju nadácia Pontis a medzinárodná organizácia Ashoka zaradila medzi inšpiratívynch ľudí, ktorí sa usilujú robiť Slovensko lepším.

PhDr. Lucia Palugyayová

Logopedička, špecializuje sa na oblasť vývinu reči u detí v predškolskom veku, oblasť narušenia zvukovej roviny reči a bilingvizmus.

Je spoluautorkou odborných článkov, prednášok a tiež kníh zameraných na tréning správnej výslovnosti. Participuje na vedení logopedickej praxe, vzdelávaní odborníkov i rodičov detí s NKS. Má bohaté skúsenosti s vedením individuálnej i skupinovej terapie detí s NKS (Logopedická predškolská príprava, Kurz interaktívneho čítania), participuje na skríningu v predškolských zariadeniach a cielene sa venuje logopedickej osvetovej činnosti. Pôsobí v súkromnom centre poradenstva a prevencie Inštitút detskej reči. Známa je aj z televíznej relácie pre deti Rapotáčik. 

Prednášajúca predstaví zaujímavé informácie o tom, ako hravo podporiť slovnú zásobu 3- až 6-ročných detí.