MUDr. Martin Jan Stránský, M. D., FACP (CZ)

Svetovo uznávaný neurológ pôsobiaci v USA i ČR, ktorý sa venuje vplyvu digitálnych technológií na mozog, učenie, správanie...

Martin Jan Stránský sa narodil v roku 1956 v New Yorku do významnej československej rodiny. Jeho otec Jan založil spoločne s Pavlom Tigridom československú sekciu rádia Slobodná Európa, dedo Jaroslav založil časopis Přítomnost, bol ministrom spravodlivosti (1945) a potom školstva (1946 až 1948), pradedo Adolf založil Lidové noviny a bol prvým ministrom obchodu Československa.

Po získaní dvoch atestácií v internom lekárstve a neurológii začal praktizovať neurológiu a vyučovať na univerzite v Yale, kde je dodnes primárom. Po roku 1989 sa „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výmen vedcov medzi Univerzitou v Yale a Karlovou univerzitou a Prague Selective, najväčší letný program pre študentov medicíny na svete. Vzhľadom na jeho skúsenosti je poradcom v zdravotníctve ministrom a organizáciám po celom svete. V roku 2014 založil kanceláriu Ombudsman pro zdraví, z. ú., a už skôr aj nadačné fondy na podporu výučby v žurnalistike a občianskych právach. Je iniciátorom a realizátorom pomníku Milady Horákovej na Sněmovní ulici v Prahe.

V 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, ktorá zobrazuje tragikomické aspekty českej spoločnosti. Spolu s uvedenými aktivitami, ktoré koordinuje jeho kolektív, sa MUDr. Stránský prevažne venuje neurologickým vplyvom modernej technológie na ľudský mozog a na ľudskú budúcnosť. Na túto tému prednáša v súčasnosti po celom svete.

  • Jeho konferenčnou témou bude: AKO SA UČÍ MOZOG DIEŤAŤA A ČO S NÍM ROBIA DISPLEJE. 

Mgr. Jiří Halda (CZ)

Špeciálny pedagóg a personálny poradca, známy lektor v odbore predškolskej pedagogiky, ktorý sa zameriava predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskú zrelosť a procesy učenia.

V oblasti personálneho poradenstva sa zaoberá vzťahmi, vnútorným prežívaním a osobnostným náhľadom. Znepokojuje ho nerešpektovanie pravidiel vo výchove a vzťahoch. Je spoluautorom publikácie Jsi tam, brácho?

  • Na konferenciu si pre vás pripravil prednášku: 16 MALIČKOSTÍ, NA KTORÉ BY SME PRI VÝCHOVE DETÍ NEMALI ZABÚDAŤ.

Mgr. Mária Kozelková, PhD. (SK)

Psychologička, lektorka v oblasti montessori liečebnej pedagogiky a terapie.

Vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobí externe na Katedre psychológie súčasnej Filozofickej fakulty. Zároveň pracuje ako psychologička a montessori terapeutka s deťmi s neurologickými poruchami v Detskom rehabilitačnom sanatóriu Fakultnej nemocnice v Trnave.

Od roku 2005 pôsobí ako lektorka Medzinárodnej akadémie vývinovej rehabilitácie a pediatrického vzdelávania so sídlom v Mníchove v oblasti montessori liečebnej pedagogiky a terapie. Okrem Slovenskej republiky prednášala na výcvikoch v Českej republike, Poľsku, Lotyšsku a USA. Je držiteľkou medaily Miteinander wachsen za zásluhy v pomoci rôzne a viacnásobne postihnutým deťom udelenej Nadáciou profesora Hellbrüggeho.

Venuje sa Gestalt terapii so zameraním na dospelých i deti. Je vydatá a je mamou dvoch dcér.

  • Jej prednáška bude na tému: POMÔŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL SÁM! – pedagogika Márie Montessori v praxi.

Mgr. Andrea Ballová (SK)

Pedagogička, trénerka a školiteľka vývojovej kineziológie v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha.

Pôsobí ako učiteľka telesnej výchovy a trénerka na Základnej škole Benkova v Nitre. Venuje sa vývojovej kineziológii a jej využitiu v rámci pohybových aktivít detí už od 4 – 5 rokov. Tvrdí, že každý z nás máme zapísaný program, vďaka ktorému sa môžeme správne hýbať. Cvičením tzv. vývojovky môžeme už deťom v materskej škole pomôcť, aby sa správne pohybovali a nemali neskôr v dospelosti dysbalancie.

Okrem aktívneho pracovného života má aj aktívnu rodinu, ktorú tvoria manžel, tri deti a traja psi. Čo najviac času trávia spoločne vonku – na bicykloch, prechádzkach, chate.

  • REHABILITAČNÉ CVIKY ZÁBAVNE alebo PRAKTICKY O VÝVOJOVEJ KINEZIOLÓGII je názov prednášky, na ktorú sa môžete tešiť v jej podaní.