Cena vstupenky  89 €/osoba zahŕňa:

 • prezenčnú účasť na konferencii v hoteli COLOR*** v Bratislave,
 • osobné stretnutie s prednášajúcimi,
 • výstavu didaktických materiálov pedagogického vydavateľstva INFRA Slovakia,
 • občerstvenie a 2x kávu,
 • dvojchodový obed priamo v hoteli, 
 • zľavu 20 % na novinku z dielne nášho vydavateľstva,
 • certifikát o absolvovaní konferencie s informáciou o časovej dotácii 8 hodín (do atestačného/osobného porfólia),
 • "krst" noviniek vydavateľstva,
 • autogramiádu,
 • tombolu. 

PODMIENKY

 • Vaša prihláška je záväzná.
 • Účasť na konferencii sa bude riadiť protipandemickými opatreniami aktuálnymi v čase jej konania. 
 • Kapacita konferencie je limitovaná. Uskutoční sa výlučne v prezenčnej forme. 
 • Podmienky účasti upravujú obchodné podmienky.
 • Zmena programu vyhradená.
 • Všetky získané informácie slúžia pre potreby vydavateľstva INFRA Slovakia, s. r. o.
 • Konferencia je určená pre pedagógov MŠ, 1. stupňa ZŠ, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, psychológov, logopédov, poradenských pracovníkov, VŠ študentov príslušných odborov a rodičov.

Kontaktujte nás

INFRA Slovakia, s. r. o.
J. Hollého 875
908 73 Veľké Leváre

konferencia@infraslovakia.sk
www.infraslovakia.sk

Pre partnerov a médiá: Ak chcete podporiť našu konferenciu, neváhajte nás kontaktovať.