Mgr. Jiří Halda (CZ)

Špeciálny pedagóg a personálny poradca, známy lektor v odbore predškolskej pedagogiky, ktorý sa zameriava predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskú zrelosť a procesy učenia. V oblasti personálneho poradenstva sa zaoberá vzťahmi, vnútorným prežívaním a osobnostným náhľadom. Znepokojuje ho nerešpektovanie pravidiel vo výchove a vzťahoch. Tvrdí o sebe, že je vášnivým, ale málo nadaným gitaristom, priemerným, ale snažiacim sa manželom a jeho najväčším koníčkom je povaľovanie sa.
Autori metódy Životných máp/Kops Method prinášajú úplne nový pohľad na prístup k detskému svetu. Pohľad, ktorý dokonale odráža súčasný svet a jeho smerovanie. Metóda, ktorú objavili, sa v priebehu niekoľkých rokov stala veľmi účinným nástrojom, ktorý uznávajú odborníci aj rodičia. Sú držiteľmi čestného uznania za prínos v práci s deťmi s ADHD od KIU univerzity Srí Lanka, Kolombo. Spolupracujú s Minnesotskou univerzitou v Mineapoli, USA a ďalšími svetovými univerzitami. Sú autormi bestsellerov: Tiger robí uáá uáá, Ako sa krotí tiger, Ako sa dohovoriť s tigrom, ktoré si našli trvalé miesto medzi deťmi, rodičmi, pedagógmi, psychológmi i lekármi... A práve táto knižná séria priviedla na svet i Tigrí svet. Svet, ktorému rozumejú všetky deti, kde vnímajú svojich "tigrov"... Tigrí svet dáva dieťaťu možnosť byť krotiteľom svojho "tigra" a dospelým jeho znovuobjavenie.

Na konferenciu si pre vás pripravili prednášku AKO SKROTIŤ TIGRÍKA ALEBO ČO PLATÍ NA HYPERAKTÍVNE DETI?

Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD.

Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Prešove,Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore tanečné umenie a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore logopédia, z ktorého získala titul PhD. V súčasnosti pôsobí na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave. Počas svojej práce v SZUŠ Prokofievova sa niekoľko rokov venovala deťom v materských školách, kde učila hudobno-pohybovú výchovu. Je autorkou pracovného zošita Rozcvičme si jazýček –ilustrovaná logopedická rozcvička a rovnomenného oromotorického pexesa.
Zakladateľ Etnobubnovej školy Rytmika a kapely La3no Cubano. Perkusiám sa venuje už 20 rokov. Intenzívne ich začal študovať na ročnom dobrovoľníckom pobyte v Paríži u afrického učiteľa Mukombu zo Zairu. Po skončení štúdia sociálnej práce absolvoval ďalšie vzdelávanie so zameraním na hudobnú pedagogiku, muzikoterapiu... Organizuje hudobné projekty, rytmické workshopy, kurzy a koncerty na Slovensku a vzahraničí. Hrá v rôznych hudobných projektoch, ako napr. La3no Cubano, Drumstas, Zvuky cez ruky.

Teší sa na vás s interaktívnym workshopom PREBUĎME S DEŤMI ZVUKY, ČO SKRÝVAJÚ ICH RUKY.