Ďakujeme všetkým, ktorí si vybrali 7. ročník našej odborno-zážitkovej konferencie HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA a zúčastnili sa na nej. Či už osobne alebo sledovali náš online prenos.

Naša veľká vďaka patrí skvelým lektorkám a lektorom: logopedičkám Oľge Tokárovej a Márii Ruhalovskej, odborníkom na digitálny svet Barbore Okruhľanskej a Petrovi Šebovi (autori projektu Digitálni rodičia), psychoterapeutke Denise Zlevskej i hudobníkovi Romanovi Ondrejkovi. Ďakujeme za pomoc a podporu nášmu spoluorganizátorovi – OZ Malíček, jeho prezidentke Ľubici Kaiserovej i programovej manažérke Jarke Sestrienkovej.

Súčasťou tohtoročnej konferencie bol i „krst“ našej novej logopedickej pomôcky DINO LOGOPEDINO precvičuje slovnú zásobu od autorského tria logopedičiek L. Palugyayovej,  M. Ruhalovskej a O. Tokárovej s originálnymi ilustráciami talentovanej vysokoškoláčky T. Jančekovej, ktorá vznikla v spolupráci so SCPP Inštitút detskej reči. Medzi všetkých, ktorí ju budú v praxi využívať, ju „do sveta poslala“ jedna z jej recenzentiek a teraz už i „krstná mama“ logopedička Zlatica Hoppanová: „Ja prajem tejto pomôcke, aby vás doslova inšpirovala, aby vo vás – odborníkoch – uvoľnila ešte viac kreativity a aby deťom pomohla rozvíjať nielen slovnú zásobu, ale i iné jazykové schopnosti a hlavne, aby prinášala radosť."

Sprievodným programom konferencie boli i minivýstavy našich partnerov: OZ Malíček, ANIMATEAM – Dada záujmové krúžky, Veríme v zábavu – športoviská a ihriská a, samozrejme, nechýbal ani stánok s našimi materiálmi INFRA Slovakia, ale i hrami či knižkami partnerov.

Konferenciu sme opäť ukončili tombolou, v ktorej boli vskutku lákavé ceny, či už z nášho pedagogického vydavateľstva INFRA Slovakia alebo od našich partnerov:  sklárne RONA, a. s., Lednické Rovne nám pre účastníčky darovali súpravy pohárov, vázy, misy...,  ANIMATEAM – Dada záujmové krúžky venoval pobyt v hoteli Galéria na Pezinskej Babe, Veríme v zábavu – športoviská a ihriská pripravili luxusné darčekové koše, LeDia creative sa podelil o dve exeteriérové edukačné tabule a drevenú učiacu vežu daroval jej výrobca ZOODY.

Za vynikajúce služby a chutný obed ďakujeme bratislavskému hotelu Color *** a za technické zabezpečenie a streamovanie celého podujatie Jurajovi Mydlovi.

Ďakujeme, že ste nám pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru naplnenú inšpiráciami, „aha“ momentmi i radosťou zo stretnutí.

Za tím pedagogického vydavateľstva INFRA Slovakia
s veľkou vďakou Lucia Senajová Dobrodenková

PROGRAM KONFERENCIE
PREDNÁŠAJÚCI

Ohlasy na VII. ročník konferencie:

„Vaše konferencie sú vždy veľmi zaujímavé a podnetné. Je tu príjemná atmosféra a výborné organizačné zabezpečenie."
„Témy boli rôznorodé a veľmi zaujímavo podané. Oceňujem interaktivitu jednotlivých prednášok a celkové ich podanie, ktoré bolo nielen poučné, ale aj zábavné."
„Skvelá atmosféra, organizácia, výhry v tombole, darčeky, ktoré sme dostali hneď pri zápise, super milé organizátorky + zaujímavé info a príjemní lektori."
„Zaujala ma rôznorodosť tém a zároveň ich prepojenie s detským vekom. Ste skvelé a robíte dobrú prácu❤."
„Veľmi zaujímavý výber tém - široký záber. Výborná organizácia. Bol to veľmi príjemne strávený čas. Veľká vďaka."
„Skvelá konferencia. Výborný výber tém, super organizácia. Veľká vďaka."

FOTOGALÉRIA