Prvý ročník konferencie sa konal 11. mája 2017 v hoteli BARÓNKA****, Mudrochova 2, BRATISLAVA. Organizátormi boli INFRA Slovakia, s. r. o., v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB Banská Bystrica a OZ Malíček.

Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si príspevky odborníkov, ktorými boli: prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.; PhDr. Dana Buntová, PhD.; PaedDr. Jana Hrčová, PhD.; doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.; Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.; Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.; doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.; a PhDr. Marek Herman.

Ohlasy účastníkov:
Veľa nových informácií užitočných pre prax učiteľa. Bravó!
Aktuálne témy, zážitkové prednášky.
Konferencia bola veselá, hravá, príjemná. Príspevky boli primerane dlhé.
Konferencia stihla v krátkom čase obsiahnuť množstvo tém.
Dozvedela som sa viac, ako som očakávala.
Bola inšpirujúca, priniesla veľa nových podnetov do praxe.
Prednášky boli na vynikajúcej odbornej úrovni.

FOTOGALÉRIA